Twikey.com

Op 1 februari 2018 is er een nieuw extra hulpmiddel opgezet door de banken via Febelfin om terugkerende automatische betalingen of domiciliëring te ondersteunen. De Bankoverstapdienstof Bankswitching service laat toe om automatisch de leverancier te verwittigen indien een klant van bank verhuist. De eindklant heeft zelf de keuze om aan te geven of hij dit wil.

Hoe gebeurt het aan de kant van de eindklant?

Als een eindklant verhuist van bank kan die beslissen om zijn permanente terugkerende opdrachten en lopende domiciliëringen over te zetten van zijn oude bank naar zijn nieuwe bank. Dit hoeft hij niet te doen bij zijn bestaande bank. Achterliggend zal de nieuwe bank de overdracht regelen. Dit is een gratis dienst voor de eindklant.

Hoe wordt de leverancier verwittigd?

De leverancier moet vooral weten dat de domiciliëring is omgezet. Immers moet hij bij zijn volgende “inningsinstructie” of domiciliëring innen van een andere rekening. Hij moet dus op de hoogte zijn van de verandering. Deze informatie kan op verschillende manieren aan de leverancier bezorgd worden.

  1. Via een papieren flow: de bank van de leverancier zal een papieren document bezorgen met de informatie van de switch van rekeningnummer. Dit zal zowel mandaatnummer als het nieuwe en oude rekeningnummer zijn, samen met de datum van transfer.
  2. Via FTP connectie: er kan via de website van Febelfin een aanvraag gedaan worden om een FTP connectie op te zetten om zelf een bestand binnen te krijgen met de verhuisinformatie. De informatie die zo zal binnenkomen zal een CSV en PDF bevatten. De CSV bevat de detail van de verhuizing van het mandaat met zowel het oude als nieuwe bankrekeningnummer. De PDF bevat ook dezelfde gegevens.
  3. De leverancier kan dezelfde informatie ook via Zoomit ontvangen.
  4. Of via Twikey en dit via een toch wel nieuwere manier van werken: API. Twikey heeft een “update API” ter beschikking die de oude en nieuwe gegevens op een duidelijke manier zal teruggeven. Dit kan in JSON of XML naar gelang de voorkeur.

Voor optie 1 “Papier” hoeft de leverancier niets te doen. De bank van de leverancier bezorgt dit document aan de leverancier.

Voor optie 2 & 3 (FTP of Zoomit) moet de aanvraag gebeuren via de website van Febelfin

Voor optie 4 (Twikey) regelt Twikey alles voor u. Het enige wat u nodig hebt is een abonnement op Twikey. Twikey heeft ervoor gekozen om deze service aan te bieden in alle abonnementen. Bestaande Twikey klanten hoeven natuurlijk enkel maar een aanvraag te doen via onze integratiepagina. Van zodra de connectie met de bankverhuisdienst is opgezet krijgt u automatisch via api of via mail een update van alle mandaten.

Hoe dit verwerken in de Sepa Direct Debit XML?

Zodra een schuldeiser op de hoogte werd gebracht dat zijn klant van bank is veranderd, moet hij deze wijziging opnemen in het volgende Sepa Direct Debit itstand dat wordt aangemaakt. Concreet betekent dit dat er een amendment moet gebeuren die aan de bank wordt doorgegeven.

De nieuwe IBAN moet in de tag “debtor iban” DebtorAccount worden toegevoegd.

Over de grenzen héén?

Een bankverhuisdienst kan enkel maar efficiënt ingericht worden binnen 1 land. Het gebeurt ook niet zo héél vaak dat er echt een verhuis is over de landen héén. Het is ook meestal zo dat een inwoner van een land meestal ook een bankrekeningnummer heeft in het land zelf. In de toekomst gaan er natuurlijk meer spelers komen die met onze lokale bankier gaan concurreren met héél toegankelijke oplossingen en PSD2 (openstellen met API toegang tot de rekening bij een bank). Voorlopig is er nog géén sprake van een Europese bankoverstapdienst.

Het opzetten van deze dienst was initieel een idee van een Europese expert groep in 2006 waarbij het voorstel werd geïnitieerd om dit op te zetten in elk land. In België werkt deze voor alle retailbanken.

Interesse om dit op te starten?

We bezorgen de data via api ofwel via mail afhankelijk van de instellingen. Op onze API pagina is de “update mandate” api van belang. Daarmee worden alle gegevens up to date gebracht van de bestaande mandaten. Starten kan eenvoudig via onze website.

Meer info

Bankswitching

Bankswitching Service API van Twikey